Windykacja

biletex.pl

Zapraszamy państwa do współpracy w zakresie windykacji należności. Opracowane przez nas monity dają 83% ściągalności. Zapoznaj się z ofertą windykacji w zakresie windykacji należności wykonujemy usługi windykacji na terenie całej Polsce.
Kontakt dot. windykacji: windykacja@biletex.waw.pl

Oferta windykacji
Szanowni państwo poniżej przedstawiamy ofertę współpracy w zakresie windykacji
należności na terenie całej Polski.
Opracowane przez nas monity dają 83% ściągalności.
Działania windykacyjne maja na celu odzyskanie należności w maksymalnie
krótkim okresie przy wykorzystaniu najbardziej efektywnych narzędzi dla danej
kategorii wierzytelności.
W jej ramach nasz wydział windykacji obsługuje sprawy w każdym stadium
przeterminowania i o różnym statusie:
przed wejściem na drogę sądową;
z tytułem wykonawczym i po bezskutecznej egzekucji komorniczej;
obsługiwane uprzednio przez inne podmioty zajmujące się windykacją należności.
Wynagrodzenie w windykacji pozasądowej jest uzależnione wyłącznie od
skuteczności i wartości odzyskanych należności.
Przyjmowane przez nas zlecenie do obsługi windykacji wierzytelność każdorazowo jest
poddawane analizie, uwzględniającego:
typ produktu przekazanego do obsługi windykacyjnej (np. kredyt, konto, faktura);
typ dłużnika oraz kwotę należności;
stopień przeterminowania wierzytelności;
status sprawy (np. przed procesem sądowym, po bezskutecznej egzekucji komorniczej);
oczekiwania zleceniodawcy.
Zapraszamy do współpracy firmy i osoby indywidualne!
Kontakt: Tel.692-213-747 ; e-mail.windykacja@biletex.waw.pl