Nasz firma zawarła umowę na dostawę i szkolenie z terminali płatniczychInformujemy iż z dniem...